TRENERI

Martin Pavlina – glavni trener

  • 2. duan
  • Certificirani trener Wushu – Tai Chi Chuana
  • Seniorski prvak Hrvatske u Tai Chi Chuanu- goloruke forme 2017.
  • Status Vrhunskog sportaša RH 2018.Brončano mjesto na Europskom Wushu Cupu – 2020.
  • 11 godina prakse

Ljiljana Bubnić

  • 1. duan
  • Certificirana trenerica Wushu – Tai Chi Chuana

Renata Majer

  • 1. duan
  • Certificirana trenerica Wushu – Tai Chi Chuana

Nikolina Jajac

  • Certificirana instruktorica Wushu – Tai Chi Chuana