TRENERI

Rada Pašić (Radharanii) – glavni trener

 • Voditeljica programa i sustava u Panteri
 • Verificirana za Učenje vještina
 • Qigong
 • Tai Chi Tao
 • Scalar Waves Terapeut
 • 25 godina djelovanja

Martin Pavlina

 • 2. duan
 • Certificirani trener Wushu – Tai Chi Chuana

Ljiljana Bubnić

 • 1. duan
 • Certificirana trenerica Wushu – Tai Chi Chuana

Renata Majer

 • 1. duan
 • Certificirana trenerica Wushu – Tai Chi Chuana

Nikolina Jajac

 • Certificirana instruktorica Wushu – Tai Chi Chuana