ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

Istraživanje o Tai Chi Chuanu, provedeno od trenera Martina Pavline, objavljeno je u znanstvenom časopisu Odgojno-obrazovne teme, Vol. 3 No. 6, 2020.
Rezultati su pokazali da se vježbanjem Tai Chi Chuana značajno povećavaju pozitivne emocije eksperimentalne grupe unutar nje same i u odnosu na kontrolnu te se smanjuju određene negativne emocije. Na temelju dobivenih rezultata zaključeno je da vježbanje Tai Chi Chuana može značajno povećati učestalost pozitivnih emocija, reducirati one negativne te homogenizirati razred u okviru odgojno-obrazovnog procesa.