O NAMA

Klub je osnovan 1999. godine.

Osnivačica kluba je Rada Pašić (Radharanii) koja je dala i daje značajan doprinos razvoju vještina Qigong i Tai Chi Tao u preko 25 godina djelovanja

Ciljevi Kluba

 • Podizanje svijesti zajednice o zdravlju, rekreaciji i sportu
 • Edukacija članova i trenera kako bi samostalno mogli voditi programe edukacije i podizati svijest u zajednici

Tijekom 20 godina rada na području Grada Rijeke i PGŽ, kroz edukaciju vještine Tai Chia , Tai Chi Chuana, Qi Gonga i ostalih vještina, prošlo je više od 1900 članova.
Što stalnih, tako i povremenih članova.

Obilježavanje 20 godina Kluba Pantera, 2019.

Sudjelovanje na raznim događanjima

 • Rijeka u pokretu
 • Demonstracije u raznim programima Grada Rijeke
 • Sudjelovanje u akcijama “Gledaj udruge”
 • Vođeni programi kod različitih populacija : Udruga Srce, Udruga Parkinson i mi, Udruga Terra
Rijeka u pokretu, 2012.

Sport

 • Sudjelovanje na sportskim manifestacijama u Hrvatskoj
 • Redovito učešće na Nacionalnim prvenstvima svake godine
 • Sudjelovanje članova na sportskim prvenstvima i manifestacijama u inozemstvu
 • Sudjelovanje članova na Svjetskom prvenstvu u Kini
 • Organiziranje i održavanje seminara iz raznih vještina sa sličnim ili istim interesima
Tai Chi festival, 2014.

U prostorima Pantere su djelovali i ostali sportski i rekreacijski klubovi:

 • Karate, Judo, Kick boxing, Aikido, Kendo, Jujutsu, Ninjutsu, Wing Tsun