TERMINI I ČLANARINA

TERAPEUTSKI TAI CHI CHUAN35 € / mjesečno
SPORTSKI TAI CHI CHUAN35 € / mjesečno
TAI CHI CHUAN ZA ŠKOLARCE35 € / mjesečno
QI GONG35 € / mjesečno

RASPORED

PONEDJELJAK
18:30h – 20:00h – Tai Chi Chuan napredni

UTORAK
9:00 – 10:00h – Terapeutski Tai Chi Chuan
18:00h – 19:00h – Terapeutski Tai Chi Chuan
20:00h – 21:30h – Sportski Tai Chi Chuan

SRIJEDA
18:30h – 20:00h – Tai Chi Chuan napredni


ČETVRTAK
9:00 – 10:00h – Terapeutski Tai Chi Chuan
18:00h – 19:00h – Terapeutski Tai Chi Chuan
20:00h – 21:30h – Sportski Tai Chi Chuan

PETAK
SUBOTA
NEDJELJA
Seminari, radionice, predavanja

MOGUĆNOST INDIVIDUALNIH TRENINGA SVIH PROGRAMA PO DOGOVORU.