AKCIJE I DOGAĐANJA

2019.

OBILJEŽAVANJE DANA TAI CHIA

2018.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA DANA PARKINSONOVE BOLEST, KORZO, RIJEKA

OBILJEŽAVANJE DANA TAI CHIA

2017.

PROJEKT TOBOGAN, VIJEĆE MLADIH BENČIĆ, TAI CHI ZA DJECU

TAI CHI UVRŠTEN KAO KINEZIOLOŠKA AKTIVNOST U SKLOPU UČITELJSKOG FAKULTETA U RIJECI NA KOLEGIJU KINEZIOLOGIJA U TRAJANJU 1 SEMESTRA.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA DANA PARKINSONOVE BOLEST, KORZO, RIJEKA

OBILJEŽAVANJE DANA TAI CHIA

DEMONSTRACIJA TAI CHI TAO, DOM UČENIKA SUŠAK

Zajedničko vježbanje i demonstracija u Rotaract Clubu

DANI UDRUGA, TAI CHI TAO, KONT, RIJEKA

2016.

DEMONSTRACIJA U AKCIJI “SPORTIRAJ SE”, TOWER CENTAR RIJEKA

DANI UDRUGA, TAI CHI TAO, RIJEČKI LUKOBRAN

2014.

TAI CHI FESTIVAL 2014, ZAGREB

DEMONSTRACIJA FORME TAI CHI CHUANA NA PRVENTSVU HRVATSKE 2014.

2013.

DEMONSTRACIJA FORME TAI CHI CHUANA, HOTEL KONTINENTAL, RIJEKA

RIJEKA U KRETANJU, KORZO, RIJEKA

2011.

DEMONSTRACIJA I VJEŽBANJE U CRIKVENICI

2010.

DEMONSTRACIJA FORME TAI CHI CHUAN, KORZO, RIJEKA

2009.

OBILJEŽAVANJE 10 GODINA KLUBA PANTERA, RIJEKA