EDUKACIJE

Trenerski certifikati Hrvatske olimpijske akademije, 2018.

Renata Majer, Martin Pavlina, Ljiljana Bubnić

Duan Wei seminar Kineske Wushu organizacije, 2015.

Nikolina Jajac, Martin Pavlina