TRENINZI NA OTVORENOM

Treninzi na otvorenom, rijeka, 2020.

Tai Chi na kiši, rijeka, rujan 2018.

Dani Tai Chia 2017. Riječki lukobran, 2017.

Qi Gong Razdvajanje/spajanje neba i zemlje, Crikvenica, 2011.

Tai Chi Qi Gong uz more, Bivio, Rijeka, 2011.

Seminar u Fužinama, Fužine, 2009.